Kormorán černobílý

(Phalacrocorax melanoleucos)

 

Třída: ptáci, Řád: veslonozí, Čeleď: kormoránovití

Zeměpisné rozšíření: pobřeží Austrálie, Nová Guinea, Indonésie

Biotop: pobřeží i vnitrozemské sladkovodní plochy

Potrava: ryby a vodní bezobratlí (korýši, hmyz)

Rozměry: délka těla 55 – 65 cm, rozpětí 84 – 91 cm, hmotnost 490 – 900 g

Rozmnožování: Samice snáší 3 – 5 vajec, která se líhnou za 4 týdny.

Zajímavosti: Podobně jako jiní kormoráni obratně plave a kořist chytá pronásledováním ve vodě. Jeho hnacím motorem jsou pod hladinou nohy vybavené plovacími blánami, které zastávají roli jakýchsi vesel. Hnízdí v koloniích na stromech nad vodní hladinou.

(Text je citace z popisku v pražské ZOO)

   
   

 

Zpět